SMITTEVERN

SMITTEVERN NM PAR 2020

Smittevern på bordet: 

Alle sammen har ansvar for at vi ikke blir smittet – det er den innsatsen hver enkelt gjør som avgjør om vi reiser hjem friske og raske.

Nord har ansvar for Bridgematen – og kun Nord skal trykke på denne. Nord bruker en penn for å trykke på bridematen. Nord kan vise frem til Øst for verifisering av resultatet. Dette kan også gjøres etter at alle spillene er spilt.

Syd har ansvar for rengjøring av bordet etter hver runde. Det står egen desinfiseringsspray på hvert enkelt bord. Denne sprayes på der man har berørt bord, stol og annet, og vil fordampe. Man trenger altså ikke tørke av bordene. Om det blir søl, så finnes det stasjoner med tørkerull i salen. 

Øst har ansvar for spillene. Turneringene er fulldublert, så ingen skal dele spill med andre. Ved hvert bord er det en kasse med spill og en kasse som spillene skal legges i etter at de er spilt. Øst sørger for at ett og ett spill tas frem til spilling. Når spillet er over, bytter Øst ut spillet. Når spillet er over, legger Øst spillet over i kassen for spilte spill og tar ut neste spill som skal spilles i runden.

Vest har ansvaret for at alle tar med seg alle sine eiendeler etter runden. Det inkluderer kaffekopper som skal tas med/kastes.

Meldebokser: Alle meldebokser er «private». Det betyr at du skal bruke samme meldeboks hele turneringen. Meldeboksen er merket med ditt navn. Ta gjerne med meldeboksen opp på rommet om kvelden

Systemkort: På grunn av korona vil det være litt spesielle regler for systemkort. Først og fremst gjelder; alle skal ha med 2 eksemplarer av komplette utfylte systemkort under spilling. Men for at systemkortene ikke skal kunne bli en smittekilde skal disse ikke legges frem på bordet som vanlig. I stedet skal man ved starten av hver runde/kamp gi motstanderen en kort oppsummering av sitt eget system. Den korte oppsummering skal inneholde hvilket grunnsystem man spiller, fargelengder på 1- trinnet, styrke på NT-åpning, åpninger på 2-trinnet og utspill-/motspillsavtaler. Bruker man ellers noe spesielt bør dette også gis beskjed om. Systemkortet skal være tilgjengelig dersom motparten/TL har spesielt behov for det. Før en da tar i systemkortet skal man sprite hendene, og dette skal også gjøres etter bruk. For TL vil tilgang på systemkort være særdeles viktig i feks situasjoner hvor det er feil forklaring på en melding.               

Kragerø Resort har egne smitteverntiltak som gjelder i bla. spisesalen, baren og alle øvrige lokaler.

Utfyllende opplysninger finner en på resortets hjemmeside: krageroresort.no